Over VARNES

Nerses Vardanyan is een getalenteerde, hedendaagse kunstenaar en restaurateur, wiens kunst internationale erkenning geniet. Hij werd geboren in 1957, in Armenie. Reeds op jonge leeftijd toonde hij een afgetekende interesse voor de schilderkunst. Hij ontwikkelde zich als kunstenaar aan de  Academie van Schone Kunsten van de stad Leningrad (nu Sint-Petersburg) en vervolgens in Belgie. Voor zover hij zich herinneren kan,  was hij altijd aan het schilderen en bestudeerde hij de schilderkunst. Hij stelde zijn werken tentoon in culturele centra, in galerijen en in abdijen. Naast talrijke tentoonstellingen in Armenie, nam Nerses ook deel aan internationale happenings in Rusland, Spanje en andere landen.
 Nerses bezit een zeer uiteenlopende creatieve belangstelling. Hij schildert portretten, stillevens, landschappen en zeegezichten met olieverf. De laatste jaren wil hij zijn grenzen verleggen – zo is hij de laatste 15 jaar passioneel bezig met beeldhouwen. Verschillende werken van de kunstenaar bevinden zich bij kenners en kunstliefhebbers in Armenie, Rusland, de Verenigde Staten, Zweden, Spanje, Belgie en andere landen, waar zijn talent zeer gewaardeerd wordt.
 De kunstenaar hanteert diverse stijlen, van klassieke landschappen en stillevens, over portretten, doortrokken van een diepe persoonlijkheid,  tot surrealistische doeken met een religieuze en filosofische inslag. De lyrische landschappen van zijn bloedeigen Armenie en van Rusland zijn doordrenkt met zachte tederheid, met oprechte liefde en warmte. Ze zijn transparant, vol licht en nostalgisch verdriet. Via het bescheiden en stille beeld van de natuur klinkt als het ware een rustige, verfijnde muziek vol weemoed en tederheid.
 In zijn schilderij “De oude eiken en de watereinder” voelen we het genot van warme lucht, vol geurige kruiden en een zwak briesje. Hoe breed en intens is de rivier die vloeit door de wetten van de Aarde en het Heelal, hoe zeker en precies is zijn weg naar de Zee of de Oceaan. Maar wat voor weg moet men kiezen, is de vraag. Zie hoe kronkelend de paden van het leven zijn, hoe talrijk ook.
 De religieuze en filosofische thema’s die ons doen nadenken over de essentie van het wezen, de betekenis van het leven, van goed en kwaad, nemen een belangrijke plaats in in het uvre  van de kunstenaar.  Deze werken hebben hun eigen, creatieve stijl en filosofische connotaties die de volheid en diepte van de maatschappelijke positie van de kunstenaar onthullen.  Zijn surrealistische doeken weerspiegelen een ongebreidelde verbeelding en een meesterlijke techniek en uitvoering.
 Het schilderij “De Denker” (van Auguste Rodin) stelt de eeuwige filosofische vraag over het ontstaan en hoe te leven, zonder echter een algemeen geldend antwoord te geven. Het pad is eindeloos, geplaveid met graniet maar verbergt een heleboel wendingen en vragen: maakt geld wel gelukkig?
 Dan is er ook nog het portret van een volwassen man met drie leeftijden: rijpheid, ouderdom en dood. Wat is de afdruk van het menselijk leven op het gezicht van het universum, daar vlees en geest, stof en materie tegelijkertijd verenigd en elkaars tegengestelde zijn? En kijkend naar een schilderij ‘God’, zien we een Schepper die lijdt en onze gebeden hoort, die gelooft en vergeeft. God is universele liefde beweert de kunstenaar. De schilderijen ‘Babylon’ en ‘Babylon’ 1  doen ons nadenken over de eeuwigheid en de onzekerheid van het bestaan.
 De religieus-filosofische werken van de kunstenaar belichamen de harmonie van allerlei soorten kunst, muziek, poezie, schilderen. Op het schilderij «Componist» vult muziek de ruimte, geluiden doordringen en vervullen onze harten. Dit is de wereld van het genie, van de schepper en ontwerper.
 De wereld van de kunstenaar is de wereld van de waarnemer en van de wijze. Deze onderdompeling in creativiteit zien we ook in verschillende zelfportretten.
 Het is geen toeval dat de restauratie van vele oude werken uit de kerk en iconen aan Nerses toevertrouwd werden.
 De werken van Nerses dwingen wereldwijd veel respect en bewondering af, zowel van professionals als van gewone liefhebbers van de schilderkunst. Hij weet precies hoe  gedachten en gevoelens te delen met andere mensen, hoe de harten van mensen met vreugde te vullen of ons te doen nadenken over eeuwige onderwerpen. De kunstenaar ziet de schoonheid in het eenvoudige en stelt daarbij de meest diepzinnige filosofische vragen. Dat is een gave die niet alle kunstenaars bezitten. Streven naar volmaaktheid is de voorwaarde voor de kunstenaar.