Nerses op bezoek bij Paus

Het aantreden van Paus Franciscus I deed op menig vlak een nieuwe wind waaien in de christelijke kerk. Ook voor de Armeense zaak zijn de uitspraken van de Heilige Vader markant. Bij de herdenking van de 100ste verjaardag van de volkerenmoordin Vaticaanstad,in de Sint Pieterskathedraal,verwees hij bewust naar de tragedie met het woord “genocide”. “Kwaad verbergen of ontkennen is als een wonde laten bloeden zonder er een verband op te leggen”, voegde hij eraan toe. Turkije reageerde meteen met het terugtrekken van zijn ambassadeur uit Rome. Hij werd pas 10 maanden later teruggestuurd toen het Vaticaan zijn appreciatie had uitgesproken voor het feit dat Turkije bepaalde archieven zou open stellen.

In juni 2016 bracht de paus een officieel bezoek aan Armenië, met uiteraard een bezoek aan Tzitzernakaberd. Ook tijdens dit bezoek gebruikte hij de term “genocide”. “Een politiek statement dat getuigt van een Kruisvaardersmentaliteit” reageerde de Turkse eerste minister Canikli. Maar de Heilige Vader, die in zijn thuisland Argentinië vaker contacten had met de zeer actieve Armeense diaspora, zegt nooit een ander woord gekend te hebben en wuift de juridische geladenheid en techniciteit van de term weg.

Deze openlijke steun aan het Armeense volk maakte diepe indruk op kunstenaar NersesVardanyan. Nerses kwam naar België in 1999 en schreef zich enkele jaren later in aan de kunstacademie van Aalst, waar hij woonachtig is. Kunstschilder en restaurateur van opleiding aan de prestigieuze Academie voor Schone Kunsten van St. Petersburg, begon hij in Aalst aan een opleiding beeldhouwen. Dit werd zijn nieuwe passie. Als erkentelijkheid en dank besloot hij de buste van Paus Franciscus te beeldhouwen.

Het kostte hem iets meer dan een jaar om de klomp Carrara marmer naar zijn hand te zetten. In januari namen vrienden van hem contact op met de vertegenwoordiging van het Vaticaan in België. Zij ontvingen de uitnodiging om deel te nemen aan de Algemene Openbare Audiëntie die elke woensdag op het Sint-Pietersplein plaats vindt. Op 10 april reden ze met de wagen naar Rome, het beeld veilig ingepakt. Op 11 april werden alle stappen met de Zwitserse Garde besproken om het beeld ’s anderendaags te overhandigen. Op 12 april legde het beeld de weg af door de straten van Vaticaanstad om bij de zuilengalerij van Vaticaanstad door de strenge veiligheidsagenten te worden gecontroleerd. Meer dan elders in Europa is men in Rome op zijn hoede voor terroristisch geweld. Toen de veiligheidsagenten er zich van hadden vergewist dat het wel degelijk een beeld was van zuiver marmer met de buste van Z.H. Franciscus I, kon Nerses zijn beeld naar de tribune brengen waar de geschenken voor de paus zijn uitgestald. Hij behoorde tot de eregenodigden van die dag en had de gelegenheid om de charismatische Heilige Vader te spreken en de hand te drukken.

Alfred Navasartian